Viktklasser inom boxning

Boxning 31 maj 2017 | 0 Comments

Av naturliga skäl delar man in de som går en boxningsrunda i olika viktklasser. Det gör man för att matchen inte ska bli ojämn mellan två individer som skiljer sig åt i vikt och förmodat även har olika potential i styrka. Förr fanns åtta olika viktklasser men idag finns det 17 olika och några av viktklasserna är specifika för kvinnliga boxare. Männens, seniorernas och juniorernas viktklasser indelas i 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69 75, 81, 91 och 91+ kg. Kvinnornas viktklasser indelas i 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, 86 kg. Till dessa viktklasser inordnas även ungdomar. Vid nationella tävlingar finns ytterligare en viktklass; 86+. Varje viktklass har ett eget namn exempelvis; Weltervikt, Mellanvikt och Tungvikt.

Leave a Reply